กิจกรรมเทศบาล

พิธีทำบุญตักบาตรพระร้อยทางเรือ วัดหงษ์ปทุมาวาส วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562


 

พิธีทำบุญตักบาตรพระร้อยทางเรือ วัดหงษ์ปทุมาวาส

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

ณ บริเวณแพริมน้ำ วัดหงษ์ปทุมาวาส อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี