กิจกรรมเทศบาล

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ


 

 

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ ริมเขื่อนท่าน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ 19 พฤจิกายน 2564 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย

เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งทางบก และทางน้ำ

โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่

เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนที่เดินทางมาลอยกระทงในบริเวณดังกล่าว