กิจกรรมเทศบาล

ประะชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองปทุมธานี วันที่ 7 ธ.ค. 2566


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองปทุมธานี

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ

เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ เทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี

กรณีเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัยของ น.ส.พัชรินทร์ กำลังทรัพย์

บริเวณชุมชนเอื้ออาทร1 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566