กิจกรรมเทศบาล

ประชุมโครงการจัดเวทีประชาคมเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 30 ต.ค. 2566


 

 

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมโครงการจัดเวทีประชาคมเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล 29 ชุมชน เข้าร่วมประชุม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการต่างๆ ประจำปี 2567 ของชุมชน

พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารจากทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

และนำไปเผยแพร่ให้สมาชิกในชุมชนทราบต่อไป

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี