กิจกรรมเทศบาล

ประชุมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี วันที่ 18 เม.ย. 2566


 

 

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานีจัดประชุมผู้ประกอบการค้าตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจาก

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี

โดยมี นางสาวเรวดี วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายธนเดช จะบัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการค้าตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อหาแนวทางในการจัดสรรพื้นที่ค้าขายให้กับผู้ประกอบการค้าที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ก่อสร้าง