กิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2567 วันที่ 30 ม.ค. 2567


 

 

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธาน

เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ (ชั้น 5) เทศบาลเมืองปทุมธานี