กิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2567 วันที่ 22 ก.ย. 2566


 

 

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการฯ

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธาน

เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี 2567

ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ (ชั้น 5) เทศบาลเมืองปทุมธานี