กิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2567 วันที่ 22 ก.ย. 2566


กิจกรรมเทศบาล
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2567 วันที่ 22 ก.ย. 2566

 

 

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการฯ

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธาน

เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี 2567

ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ (ชั้น 5) เทศบาลเมืองปทุมธานี