กิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 25 มี.ค. 2565


 

 

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการฯ

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุม

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกองทุนฯ ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต (ชั้น 5)