กิจกรรมเทศบาล

ประชุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง วันที่ 10 ม.ค. 2567


 

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองปทุมธานี

พร้อมให้การต้อนรับ นายปฏิวัติ ขวัญตา เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองปทุมธานี

และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่