กิจกรรมเทศบาล

ประชุมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปทุมธานี ครั้งที่ 1 วันที่ 27 ธ.ค. 2566


 


วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

เป็นประธานการประชุมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปทุมธานี ครั้งที่ 1/2566

โดยมีคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ อาทิเช่น ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี

ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี และกรรมการในส่วนของเทศบาลเมืองปทุมธานี

เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาตร ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี