กิจกรรมเทศบาล

ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 4


 

ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 4

เนื่องจากเทศบาลเมืองปทุมธานี ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม (หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น =0)
หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
รายละเอียดตามประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนี้
 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรให้องค์กร/บริษัท ที่ยื่นความประสงค์เข้ามาในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 ทั้งหมดแล้ว โดยมีจำนวนองค์กร/บริษัท ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม 6,461 บริษัท เป็นจำนวน 993,330 คน
รวมที่ได้รับการจัดสรรแล้วทั้งสิ้น 14,174 บริษัท เป็นจำนวน 2,111,049 คน
ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 4 สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1) ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 66.72%
2) ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 19.27%
3) กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 6.06%
.
ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรจากจำนวนที่ยื่นขอรับการจัดสรร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1) กลุ่มองค์กรด้านการศึกษา 100%
2) ภาคองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 100%
3) กลุ่มองค์กรการกุศล 100%
.
องค์กรและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการโอนเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน
โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการยืนยันทางอีเมลจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรต่อไป
.
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มและส่งเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วน พร้อมแผนการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามกลุ่มคนและภาคธุรกิจแล้ว คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร
.
องค์กร/บริษัทที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและรายละเอียด เพื่อลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ตลอดจนลักษณะและความเสี่ยงของกิจกรรมและกิจการ โปรดติดตามประกาศในครั้งต่อไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.cra.ac.th/.../news.../view/inform_sinopharm
ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร.0 - 2078 - 9350