กิจกรรมเทศบาล

นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ให้สัมภาษณ์รายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจปีที่ 6 วันที่ 23 ม.ค. 2567


 

 

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

พร้อมด้วย นางมาลัย พิมพ์อ่อน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

ให้สัมภาษณ์กับ รายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจปีที่ 6 ทาง ททบ.5 ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 06.30 น.

ในตอน “ ยุทธศาสตร์ป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับเยาวชนในเทศบาลเมืองปทุมธานี ” ดำเนินรายการโดย นายชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ประธานชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่

ภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เกี่ยวกับประเด็น การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ภัยอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า การรณรงค์ ป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยอาศัยความร่วมมือของ เทศบาลฯ สถานศึกษา และประชาชนในชุมชน

ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นภัยคุกคามต่อเด็กและเยาวชน เพราะมีหลักฐานยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรง มีสารก่อมะเร็ง

ส่งผลเสียต่ออวัยวะต่างๆ ทั้งปอด หัวใจและหลอดเลือด ทำลายพัฒนาการของสมอง รวมถึงเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างที่ไม่สูบด้วย