กิจกรรมเทศบาล

นายกเทศมนตรีรับมอบถุงยังชีพ วันที่ 7 ต.ค. 2564


กิจกรรมเทศบาล
นายกเทศมนตรีรับมอบถุงยังชีพ วันที่ 7 ต.ค. 2564

 

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564  เวลา 14.00 น. พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง มทภ.1/ผอ.รมน.ภาค.1 

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพให้กับผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

เป็นผู้รับมอบถุงยังชีพเพื่อนำส่งต่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภายในพื้นที่ตำบลบางปรอก

ณ ศาลาการเปรียญวัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี