กิจกรรมเทศบาล

ติดตามระดับน้ำจากกล้อง CCTV บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ


กิจกรรมเทศบาล
ติดตามระดับน้ำจากกล้อง CCTV บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ติดตามระดับน้ำจากกล้อง CCTV บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ