กิจกรรมเทศบาล

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี
เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
สำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี
เข้ารับบริการวัคซีนได้ในวันที่ : 27 มกราคม 2565
สถานที่รับบริการวัคซีน : ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี
ลำดับที่ 1- 50 เข้ารับบริการเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ลำดับที่ 51- 115 เข้ารับบริการเวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องนำมา : บัตรประชาชนตัวจริง , ปากกาส่วนตัว
โดยตรวจสอบรายชื่อผ่านการแสกน QR CODE หรือ กดลิ้งค์ดังนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-5740