กิจกรรมเทศบาล

ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบเพิ่มเติม (เข็ม 2 วันที่ 2) วันที่ 7 ต.ค. 2564


 

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบเพิ่มเติม (เข็ม 2 วันที่ 2)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบเพิ่มเติม (เข็มที่ 2 วันที่ 2)

พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการฉีดวัคซีน

ณ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี