กิจกรรมเทศบาล

จัดอบรมโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน


 

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดอบรมโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน

       ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดอบรมโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ให้แก่ อสม. เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรค พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มสาธิตการเจาะเส้นเลือดฝอยจากปลายนิ้วมือเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน
โดยนายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต (ชั้น 5)