กิจกรรมเทศบาล

งานสืบสานประเพณีลำพาข้าวสาร จังหวัดปทุมธานี วันที่ 28 ต.ค. 2566


 

 

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองปทุมธานี

เข้าร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลำพาข้าวสาร จังหวัดปทุมธานี แห่ผ้าห่มหลวงพ่อโสธร จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

ณ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีประจำถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ผ่านการจัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น

มีส่วนร่วมในการตระหนักถึงสาระและคุณค่าของประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม