กิจกรรมเทศบาล

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 วันที่ 27 พ.ย. 2566


 

 

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองปทุมธานีจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566

โดยได้รับเกียรติจาก นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมี พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน

พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิด

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้เพื่อธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบไป

โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดกระทงประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์

การประกวดนางนพมาศ การแสดงของกลุ่มสตรีตำบลบางปรอก โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี

การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคจากชุมชน

ซึ่งประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณ ได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น

  เพื่อเป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่น้ำ

ซึ่งประเพณีลอยกระทงของไทยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี