กิจกรรมเทศบาล

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563


 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

                    เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 63 จังหวัดปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ ภายในงานมีการจัดประกวดนางนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี การแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องลูกทุ่ง หญิง ธิติกานต์ อาร์สยาม และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ร้านค้าชุมชน

                     งานประเพณีลอยกระทงครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ถึงสาระและคุณค่าของเทศกาลงานประเพณีลอยกระทง ทั้งยังเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา เพื่อรู้คุณค่าของน้ำอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และรักษาธรรมเนียมวัฒนธรรมอันงดงาม สะท้อนภาพลักษณ์และวิถีชีวิตของคนไทยให้คงอยู่สืบไป