กิจกรรมเทศบาล

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเดิม


เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเดิม