กิจกรรมเทศบาล

คลินิกไตเทียม เทศบาลเมืองปทุมธานี – ธรรมศาสตร์ วันที่ 16 มิ.ย. 2566


 

 

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566

แพทย์หญิง สุทธิยา อนุมาศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอายุรแพทย์โรคไต

จากศูนย์การแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำด้านการรักษาโรคไตแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ

คลินิกไตเทียม เทศบาลเมืองปทุมธานี – ธรรมศาสตร์

โดยมี นางพูลศรี หาญสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข

ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี