กิจกรรมเทศบาล

คณะกรรมการ อสม.ตำบลบางปรอก ร่วมผลิตสเปรย์ตะไคร้กันยุง 1 มิถุนายน 2565


 

 

 

คณะกรรมการ อสม. ตำบลบางปรอก ร่วมกันผลิตสเปรย์ตะไคร้กันยุง

ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อบริการประชาชน ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

เทศบาลเมืองปทุมธานี ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลฯ

ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดของยุงลาย

ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก และยังเป็นการควบคุมการเกิดโรคจากยุงลายอีก