กิจกรรมเทศบาล

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี


 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

เทศบาลเมืองปทุมธานีขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี

                                                 >>>http://www2.pathumthani.go.th/<<<