กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ วันที่ 1 มี.ค. 2567


 

 

 

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ การสาธารณกุศล

และยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติงาน “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ”

โดยมี นายปัญญา ชลคงคา รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล

นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปทุมธานี คณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

และชาวชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล

โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดเก็บขยะ และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลองใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณคลองใหญ่ ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี