กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ Big cleaning day วันที่ 8 พ.ย. 2562


เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกิจกรรมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ Big cleaning day 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดหงษ์ปทุมาวาส

ภายในงานจัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณรอบวัด เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็งโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะด้วยแนวทาง 5 ส.