กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2566 วันที่ 24 เม.ย. 2566


 

 

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานีจัดกิจกรรม เนื่องใน “วันเทศบาล” ประจำปี 2566

เพื่อระลึกถึงความสำคัญและการก่อกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ที่ต้องมุ่งเน้นการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน

โดย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

และพนักงานเจ้าหน้าที่ อ่านสารจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา เนื่องในโอกาส วันเทศบาล

24 เมษายน 2566 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี