กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมสืบสานประเพณี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 วันที่ 13 เม.ย. 2566


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่

และชาวชุมชน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพร จากผู้สูงอายุในชุมชน

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

และทราบถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายรามัญ

ทั้งนี้เทศบาลเมืองปทุมธานีขอเชิญชวนประชาชนร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมลคลในชีวิต

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ต้อนรับปีใหม่ของไทย ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี