กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมวันรำลึกบรรพชนมอญ ครั้งที่ 77 วันที่ 18 ก.พ. 2567


 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

 

นางสุภาพรรณ ญาณจินดา เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ หน่วยปฐมพยาบาลจาก

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี และประชาชนชาวไทยเชื้อสายมอญ เข้าร่วมกิจกรรม “ วันรำลึกบรรพชนมอญ ครั้งที่ 77 ”

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษมอญ และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมชาวมอญ