กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมล้างทำความสะอาด Big Cleaning Day วันที่ 10 พ.ย. 2565


 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2 กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี

นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ประชาชนจิตอาสาจากชุมชนวัดโคก

และโรงเรียนวัดโคก ร่วมกิจกรรมล้างทำความสะอาด Big Cleaning Day พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา

ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบชุมชนวัดโคก เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้กลับคืนสภาวะปกติดังเดิม