กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 พ.ค. 2565


กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 พ.ค. 2565

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปทุมธานี

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” และ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

โดยในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 และสวนสุขภาพญสส. 84 เทศบาลเมืองปทุมธานี

จุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน