กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันที่ 25 ก.ค. 2566


กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันที่ 25 ก.ค. 2566

 

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

พนักงานเทศบาล พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

ณ วัดบางโพธิ์ใน วัดโสภาราม วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดฉาง และวัดโคก ให้แก่พระภิกษุและสามเณร เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยพุทธ