กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมฉีดล้างทำความสะอาดลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 วันที่ 16 ก.พ. 2567


 

 

 

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวเปรมนิตย์ รัตนวิโมกข์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายวริทธิ์พล ยี่สุ่นซ้อน ร.ต. ธงชัย พันธุ์พุฒ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปทุมธานีและ ชาวชุมชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ฉีดล้างทำความสะอาดลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี”

ณ บริเวณถนนปทุมธานีสายใน ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ซึ่งเทศบาลเมืองปทุมธานี ดำเนินการนำรถน้ำฉีดล้างและกวาดทำความสะอาดถนน บริเวณปทุมธานีสายใน ร่วมกับ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี และ อบจ.ปทุมธานี เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ซึ่งอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานครั้งนี้