กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 22 ต.ค.2562


กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 22 ต.ค.2562

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำชาวชุมชน พร้อมจิตอาสา และพนักงานเทศบาล

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณถนนเทศปทุม