กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วันที่ 10 สิงหาคม 2565


 

 

 

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี นำคณะผู้บริหาร เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปทุมธานีพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา

เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณวัดโสภาราม ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย

ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ และเป็นการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา