กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรม “สัปดาห์รักษาความสะอาด” ภายใต้โครงการ “ เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ” 5 ม.ค. 2566


 

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล

เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์รักษาความสะอาด” ภายใต้โครงการ “ เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ”

ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

ทำความสะอาดพื้นที่ “ ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ” เพื่อขับเคลื่อนปทุมธานี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

รวมทั้งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี และผู้ใช้เส้นทาง