กิจกรรมเทศบาล

การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเอื้ออาทร 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 17 พ.ย. 2566


 

 

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี

ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเอื้ออาทร 3

แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564

โดยใช้วิธีการลงคะแนนแบบเปิดเผย ณ บริเวณตลาดกลางบ้านเอื้ออาทร

โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้ง