กิจกรรมเทศบาล

การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 24 พ.ย. 2566


 

 

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น.

เทศบาลเมืองปทุมธานี

ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564

โดยใช้วิธีการลงคะแนนแบบเปิดเผย ณ บริเวณมัสยิดร่วมจิตต์มุสลิม

โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้ง