กิจกรรมเทศบาล

การประชุมการบริหารงานเทศบาลเมืองปทุมธานี ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ม.ค. 2567


 

 

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานการประชุม

การบริหารงานเทศบาลเมืองปทุมธานี ครั้งที่ 1/2567

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น5 เทศบาลเมืองปทุมธานี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อติดตามการดำเนินงานและการพัฒนาโครงการต่างๆ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมรับฟังปัญหา

และหารือแนวทางการแก้ไข เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่