กิจกรรมเทศบาล

การประชุม เวที สนับสนุนความร่วมมือท้องถิ่นทำแผนการจัดการภัยพิบัติชุมชน วันที่ 11 พ.ย. 2565


 

 

 

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุม เวที “สนับสนุนความร่วมมือท้องถิ่นทำแผนการจัดการภัยพิบัติชุมชน”

โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนามาจากหน่วยงาน ดังนี้ 1.เทศบาลเมืองปทุมธานี 2.องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ 3.องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

4.เครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดปทุมธานี 5.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 6.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

7.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแผนเตรียมรับมือภัยพิบัติ

และมีตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก ต.บางเดื่อ ต.กระแชง ต.บ้านกระแชง ต.บางโพธิ์เหนือ

และ ต.บ้านกลาง เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เพื่อทำให้เกิดการเตรียมความพร้อมท้องถิ่น ชุมชนและเครือข่าย

ที่จะร่วมกันป้องกันภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่ที่มีกลไกการสนับสนุนของหน่วยงาน ภาคีฯ แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน