กิจกรรมเทศบาล

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 20 ก.พ. 2566


 

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาวรุ่งทิพย์ กาฬภักดี รองปลัดเทศบาล และนายพิชัย แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ออกตรวจเยี่ยมการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน ( Reading Test : RT ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี