กิจกรรมเทศบาล

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาล ประจำปี 2566


 

 

 

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาล ประจำปี 2566

 

 

 


 

 

 

 

     

ด้วยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี

จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี 2566

ให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลฯ ทั้งหมด 29 ชุมชน

ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น

เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ

โดยขอให้ท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยง ทำความสะอาดและอาบน้ำสัตว์เลี้ยงของท่านก่อนรับบริการ

เทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวนท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยง

นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิด ฟรี

และขอความร่วมมือท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่จะมารับบริการทุกท่าน

นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่

พร้อมสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตว์แพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-6400-1 ต่อ 1124 ในวันและเวลาราชการ