กิจกรรมเทศบาล

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ประจำปี 2567 วันที่ 29 ม.ค. 2567


 

 

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567

งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี

พร้อมด้วย นายปฐมพงศ์ วันดี สมาชิกสภาเทศบาล อสม.ชุมชนวัดหงษ์ปทุมาวาส

ออกปฏิบัติงาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิด ให้กับสุนัขและแมวภายในชุมชนวัดหงษ์ปทุมาวาส

ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า และคุมประชากรสุนัขและแมว

ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

เทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวนท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี

ในวันและเวลาตามตารางที่แนบมานี้ และขอความร่วมมือท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่จะมารับบริการทุกท่าน

นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตว์แพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-6400-1 ต่อ 1124 ในวันและเวลาราชการ