กิจกรรมเทศบาล

โครงการจัดเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มี.ค. 2567


 

 

 

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ณ บริเวณที่ว่างริมแม่น้ำเจ้าพระยาข้างวัดโสภาราม

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล

เข้าร่วมรับฟังปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และนำความต้องการที่จำเป็น

ไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งการให้คำแนะนำและบริการด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในเทศบาล

บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย รับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำทีมโดย พ.ต.ท.ศุภกร ยิ้มแย้ม สว.ป. จากสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี

บริการให้คำแนะนำข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยคุณจุไรพร สุวรรณมณี นักวิชาการชำนาญการแรงงาน จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

การสาธิตการฝึกอาชีพจากกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก และ การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ปทุมธานี

ซึ่งในวันนี้มีประชาชนจากชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเทพพัฒนา ชุมชนวัดโคก ชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม ชุมชนวัดฉาง

ชุมชนโสภาราม ชุมชนสามเรือนถาวร ชุมชนสุขใจพัฒนา ชุมชนสมประสงค์ และชุมชนปทุมวิลเลจ