กิจกรรมเทศบาล

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2566


กิจกรรมเทศบาล
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2566

 

 

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566

เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด

ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี พ.ศ.2566

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่ทรงคิดค้น “เทคโนโลยีฝนหลวง” เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้พสกนิกรชาวไทย

โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธี

ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี