กิจกรรมเทศบาล

งานบริการของศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)


กิจกรรมเทศบาล
งานบริการของศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

 

 

 

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)


 

 

 

 

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

1. เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย จำนวน 22 บริการ

- ประเภทงานบริการเพื่อประชาชน จำนวน 16 งานบริการ

- ประเภทงานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs จำนวน 2 งานบริการ

- ประเภทงานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริม การมีงานทำ จำนวน 4 งานบริการ

ผ่านช่องทางเว็บไซด์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ที่ลิ้งค์  https://www.dla.go.th/oss.htm

 

2. งานบริการที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" "ติดต่อรัฐ ง่ายแค่ปลายนิ้ว"

ช่องทางดาวน์โหลด ทั้ง IOS และ ANDROID

IOS  https://apple.co/2Zw8PdE

ANDROID https://bit.ly/3p2vBCM


 

 

 

 

 

สามารถติดต่อรับบริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปทุมธานี

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-5737 และ 0-2581-6400 ต่อ 1110