สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3


สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 


 

 

 
นายรวย  ศิริวาโภ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 

 

 


 

 

 
นายทวีชัย  งามวัฒนสุข

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 

 

 


 

 

 
นายสมศักดิ์  การะเกษ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 

 

 


 

 

 
นายชวลิต  เบ่งศรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 

 

 


 

 

 
นายสุริศ  เพิ่มผัน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 

 

 


 

 

 
นางสาวกมลทิพย์  วณิชสัมพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3