เอกสารประชาสัมพันธ์

ความรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาษลิง


เอกสารประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาษลิง

 

โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)

  

 

     ดาวน์โหลดเอกสาร    

 

 

ความรู้เกี่ยวกับ “ โรคฝีดาษลิง ” ( Monkeypox )

โรคฝีดาษลิง หรือ Monkeypox เกิดจากเชื้อไวรัส Orthopoxvirus ธรรมชาติของเชื้อไวรัสก่อโรคชนิดนี้ มีรังโรคอยู่ในสัตว์ตระกูลฟันแทะ และติดต่อไปยังสัตว์อื่นในตระกูลลิงไม่มีหาง กระต่าย และสัตว์ฟันแทะอื่น เช่นกระรอกดิน

การติดต่อ

จากสัตว์สู่มนุษย์

- จากการสัมผัสทางผิวหนัง

- เยื่อเมือก เช่น จมูก ปาก ตา

จากสัตว์ที่ป่วยเป็นโรค

- สารคัดหลั่ง เลือด ผิวหนัง

- การนำซากสัตว์ป่วยมาปรุงอาหาร

- การถูกสัตว์ป่วย ข่วน กัด หรือสัมผัสเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อจากสัตว์นั้น

จากมนุษย์สู่มนุษย์

- ละอองฝอยทางการหายใจ

- การสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งและรอยโรคที่ผิวหนังของผู้ป่วย

- การสัมผัสของใช้ส่วนตัวที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย หลังได้รับเชื้อโรคนี้มีระยะฟักตัวเฉลี่ย 7 – 14 วัน หรืออาจนานได้ถึง 21 วัน

อาการ

- มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ

- อ่อนเพลีย และมีต่อมน้ำเหลืองโต

- อาการทางผิวหนัง มักเกิดหลังจากไข้ลดลงโดยเริ่มมีผื่นที่บริเวณใบหน้าก่อน หลังจากนั้นจะลามไปที่ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตุ่มหนอง และจะตกสะเก็ดในภายหลัง และอาจมีแผลเป็นตามมา

การวินิจฉัยโรค

สามารถตรวจสารพันธุกรรม (PCR) ของเชื้อได้จาก น้ำลาย หรือหนองจากตุ่มแผล

การรักษา

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยจะสามารถหายจากโรคได้เอง ในระยะเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ ในกรณีที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือมีโรคประจำตัว จะมีการรักษาโดยใช้ยา Tecovirimat, Cidofovir, Brincidofovir ซึ่งเป็นยากลุ่มเดียวกันกับที่ใช้รักษาโรคไข้ทรพิษ

** ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายเองได้ แต่ก็พบว่ามีรายงานการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้โดยกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุด คือกลุ่มเด็กเล็ก **

การป้องกัน

- สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อผ่านละอองฝอยขนาดใหญ่

- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ / แอลกอฮอล์เจล

- งดรับประทานของป่า / อาหารที่ปรุงจากสัตว์ป่า

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง หรือสัตว์ป่าป่วย

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการ

- ฉีดวัคซีนที่ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกา คือ วัคซีน JYNNEOS

** สำหรับการป้องกันโรคในปัจจุบันยังคงไม่มีวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษลิงโดยเฉพาะ แต่จะใช้วัคซีนชนิดเดียวกันกับวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงกัน โดยจะสามารถป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ 85% **

ข้อมูลจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หากประชาชนในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก เทศบาลเมืองปทุมธานี มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ โรคฝีดาษลิง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี

หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2581 - 6111 และ 0 - 2581 – 2060