กิจกรรมเทศบาล

โครงการสมุนไพรใกล้ตัว รู้ไว้ใช่ว่า


กิจกรรมเทศบาล
โครงการสมุนไพรใกล้ตัว รู้ไว้ใช่ว่า

 

โครงการสมุนไพรใกล้ตัว รู้ไว้ใช่ว่า

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดทำโครงการสมุนไพรใกล้โครตัว รู้ไว้ใช้ว่า

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี