กิจกรรมเทศบาล

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรม “ธรรมะอารมณ์ดีดนตรีกวีศิลป์”


กิจกรรมเทศบาล
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรม “ธรรมะอารมณ์ดีดนตรีกวีศิลป์”

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรม “ธรรมะอารมณ์ดีดนตรีกวีศิลป์”

ระหว่างวันที่  10 – 11 กรกฎาคม 2562  

 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

 

 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

กิจกรรม "ธรรมะอารมณ์ดีดนตรีกวีศิลป์"

 
 


 

 
         
   
         
   
         
   
 
   

 

 

 

 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

กิจกรรม "ดนตรีกวีศิลป์"